Tuesday, August 19, 2008


when we go to "Asin" to have a outing with my co-workers that is the best of me when i am happy

Ano nga ba ang Pagmamahal???

Ano nga ba ang pagmamahal? Saan galing ang salitang pag- mamahal? Napag-aaralan ba ito?

Marami ang kahulugan ng pagmamahal ngunit ang tunay na kahulugan nito ay hindi natin alam kung saan ito nag mula at kung paano nalikha ang salitang pagmamahal. May mag asawa naka abot na ng golden anniversary pero ang totoo hindi pa nila alam kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagmamahal. Dahil ang pagmamahal ay maraming ibig sabihin iba't iba nga lang ang ating pananaw tungkol dito may iba na ang akala nila ay pagmamahal ang nararamdam ngunit hindi nila alam na pang sariling mithiin lang ang nararamdaman nila at hindi pagmamahal. Meron naman iba na hindi masabi ang nasaloobin nila hindi nila masabi ang nararamdaman nila dahil nawawalang sila ng tiwala sa sarili nila.
Kahit mga bata ay mayroon ibig sabihin sa kanila ang pagmamahal dahil marunong na rin silang humanga sa mga kamag-aral nila. Marunong na rin silang magmahal kahit na sabihin natin na mga bata pa sila at walang pang alam mag-aral ka muna yang ang kadalasan pinapayo natin sa kanila ngunit mas kailangan pala natin mag-aral dahil kahit na tayo ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal at mananatili itong isang tanong kailan man pagkat ang kasagutang sa tanong na ito ay mahirap malaman.